top of page

BRĄZOWA EUROPEJSKA SZKOŁA PRAWORZĄDNOŚCI RP 2021

W imieniu Wysokiej Kapituły X Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego Europejskich Szkół Praworządności RP 2021 roku, pragnę serdecznie pogratulować Dyrekcji, nauczycielom i uczniom Państwa Szkoły sukcesów w olimpiadach społeczno - prawnych, co "zaowocowało" zajęciem wysokiego miejsca w Polsce w X Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim Europejskich Szkół Praworządności RP 2021 roku, uzyskując status BRĄZOWEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP 2021 r.


Z poważaniem, Koordynator Główny mgr Krzysztof M. Maleszewski
bottom of page