top of page

Opłaty za szkołę od 01.01.2023 roku

1) WPISOWE  (dla wszystkich szkół: SSP, SLO wynosi 600,00 zł za każde dziecko)

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

520 zł (pierwsze dziecko)

470 zł (drugie dziecko)

420 zł (trzecie dziecko)

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASY I-III

670 zł (pierwsze dziecko)

520 zł (drugie dziecko)

420 zł (trzecie dziecko)

370 zł (czwarte dziecko)

KLASA IV-VIII 

 770 zł (pierwsze dziecko)

620 zł (drugie dziecko)

520 zł (trzecie dziecko)

470 zł (czwarte dziecko)

LICEUM

KLASY I - IV

840 zł (pierwsze dziecko)

690 zł (drugie dziecko)

590 zł (trzecie dziecko)

Ustala się zniżki za drugie, trzecie i czwarte dziecko uczące się w SSP i SLO
STO w Szczecinku w wysokości odpowiednio 150,00 zł, 250,00 zł i 300,00 zł.

 

Ustala się zniżki za drugie i trzecie dziecko przebywające w oddziale
przedszkolnym przy SSP STO w Szczecinku w wysokości odpowiednio 50,00
zł i 100,00 zł.

Konto bankowe szkoły:

(Czesne wpłacamy do 5 dnia miesiąca)

Zespół Szkół Społecznych STO w Szczecinku, ul. Słowiańska 2

58 2030 0045 1110 0000 0421 9240

W tytule przelewu prosimy wpisać:

imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

CZESNE

bottom of page