Opłaty za szkołę od 01.01.2022 roku

1) WPISOWE (dla wszystkich szkół: SSP, SLO od 01.05.2022r.) wynosi 600,00 zł za każde dziecko

2) CZESNE

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

455 zł (pierwsze dziecko)

405 zł (drugie dziecko)

355 zł (trzecie dziecko)

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASY I-III

580 zł (pierwsze dziecko)

430 zł (drugie dziecko)

330 zł (trzecie dziecko)

280 zł (czwarte dziecko)

KLASY IV-VI

670 zł (pierwsze dziecko)

520 zł (drugie dziecko)

420 zł (trzecie dziecko)

KLASA VII-VIII 

 655 zł (pierwsze dziecko)

505 zł (drugie dziecko)

405 zł (trzecie dziecko)

LICEUM

KLASY I - IV

730 zł (pierwsze dziecko)

580 zł (drugie dziecko)

480 zł (trzecie dziecko)

  • Czesne za drugie dziecko ucz. kl.I-VIII SSP i I-IV SLO pomniejszana jest o kwotę 150,00 zł w odniesieniu do kwoty podstawowej przewidzianej dla danej szkoły.

  • Czesne za trzecie dziecko ucz. kl.I-VIII SSP i I-IV SLO pomniejszana jest o kwotę 250,00 zł w odniesieniu do kwoty podstawowej przewidzianej dla danej szkoły.

  • Czesne za czwarte dziecko ucz. kl.I-VIII SSP i I-IV SLO pomniejszana jest o kwotę 300,00 zł w odniesieniu do kwoty podstawowej przewidzianej dla danej szkoły.

Konto bankowe szkoły:

(Czesne wpłacamy do 5 dnia miesiąca)

Zespół Szkół Społecznych STO w Szczecinku, ul. Słowiańska 2

58 2030 0045 1110 0000 0421 9240

W tytule przelewu prosimy wpisać:

imię i nazwisko ucznia oraz klasę.