Opłaty za szkołę w roku szkolnym 2021/2022

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

425 zł (pierwsze dziecko)

375 zł (drugie dziecko)

325 zł (trzecie dziecko)

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASY I-III

540 zł (pierwsze dziecko)

390 zł (drugie dziecko)

290 zł (trzecie dziecko)

240 zł (czwarte dziecko)

KLASY IV-VI

625 zł (pierwsze dziecko)

475 zł (drugie dziecko)

375 zł (trzecie dziecko)

KLASA VII-VIII 

 610 zł (pierwsze dziecko)

460 zł (drugie dziecko)

360 zł (trzecie dziecko)

LICEUM

KLASY I-III

680 zł (pierwsze dziecko)

530 zł (drugie dziecko)

430 zł (trzecie dziecko)

Wpisowe (dla wszystkich szkół: SP, SG, SLO) – 400 zł

 

Opłata za drugie dziecko pomniejszana jest o kwotę 150 złotych w odniesieniu do kwoty podstawowej przewidzianej dla danej szkoły

Opłata za trzecie dziecko pomniejszana jest o kwotę 250 złotych w odniesieniu do kwoty podstawowej przewidzianej dla danej szkoły

Opłata za czwarte dziecko pomniejszona jest o kwotę 300,00 złotych w odniesieniu do kwoty podstawowej przewidzianej dla danej szkoły

Konto bankowe szkoły:

(Czesne wpłacamy do 5 dnia miesiąca)

Zespół Szkół Społecznych STO w Szczecinku, ul. Słowiańska 2

58 2030 0045 1110 0000 0421 9240

W tytule przelewu prosimy wpisać:

imię i nazwisko ucznia oraz klasę.