top of page

7 dni dla wody

Nasza szkoła w tym roku właczyła się w akcję Światowego Dnia Wody z Polską Akcją Humanitarną, która odbywa się w pod hasłem „Zróbmy szum wokół wody”.

Celem jest zaangażowanie jak największej liczby osób w temacie dostępu do wody jako globalnego wyzwania. Akcja nie koncentruje się na ekologicznym czy typowo biologicznym aspekcie wody – chodzi o to, aby pokazać powiązania, których jesteśmy częścią jako konsumenci/tki.

Działania podejmowane w szkole można zaobaczyć jako fotorelację w zakładce "Projekty i przedsięwzięcia", ktora na bieżąco jest uzupełniana.


bottom of page