top of page

Srebrna Tarcza dla SLO

Srebrna Tarcza dla SLO za 443 miejsce w karaju i 12 w województwie zachodniopomorskim wg "Rankingu Perespektyw".

Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

https://2022.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-glowny-liceow

http://www.sto.org.pl/licea-sto-w-rankingu-perspektyw


bottom of page