top of page

Barwy Narodowe


Ważne rocznice 30 kwietnia br. na 5 i 6 godzinie lekcyjnej odbyły się apele, podczas których upamiętniono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 15. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Biało-czerwone wstążki Już od pierwszej lekcji dało się wyczuć uroczysty nastrój w naszej szkole. Uczniowie klas VII i VIII SSP, III SG oraz liceum wybierali swoich reprezentantów do quizu, który odbył się podczas apelu. O ważnym święcie pamiętali również uczniowie młodszych klas, którzy podczas lekcji rozdawali wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły symboliczne wstążki do przypięcia w barwach narodowych.

Uroczysty apel Na początku obecni uczniowie i nauczyciele odśpiewali hymn państwowy. Po krótkim wstępie dyrektora szkoły wszyscy zgromadzeni mieli okazję obejrzeć prezentację Mikołaja Pietrzyka na temat Konstytucji 3 Maja, okoliczności jej uchwalenia, założeń i następstw. Następnie odbył się quiz, którego uczestnicy odpowiedzieli na 30 pytań. Wszyscy wykazali się obszerną wiedzą. Rywalizacja była zacięta, ale zwycięzca mógł być tylko jeden. Na wszystkie zadane pytania bezbłędnie odpowiedzieli Jacek Dobiański i Dominik Kuliniak, przedstawiciele klasy III SG.

15 lat w UE Druga część uroczystości dotyczyła rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Uczestnicy zapoznali się z najważniejszymi wydarzeniami, które doprowadziły do podpisania Traktatu Akcesyjnego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach oraz przyjęcia go w referendum przeprowadzonym w Polsce w dniach 7-8 czerwca 2003 r.

Nie zapomniano także o Święcie Pracy i Święcie Flagi, które przypadają 1 i 2

maja.

Barwy narodowe dla mieszkańców Szczecinka

Tak jak co roku, uczniowie i nauczyciele ZSS STO w Szczecinku 3 maja przypinali przechodniom biało-czerwone wstążeczki pod „dużym” kościołem. Akcja została odebrana po raz czternasty bardzo pozytywnie przez mieszkańców, którzy dumnie eksponowali polskie symbole.

Wstążeczki otrzymali ludzie, którzy chcieli wziąć udział w mszy za ojczyznę.

#SLO #SSP #SG

bottom of page