top of page

Ważne święta majowe


27 kwietnia uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej przygotowali przedstawienie o ważnych świętach majowych, tj. o Święcie Pracy, Święcie Flagi i Konstytucji 3 maja. W przedstawieniu zaprezentowano wiedzę na temat tych świąt oraz przedstawiono historię uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wspomniano także o liberum veto i ludziach, którzy przyczynili się do powstania konstytucji, a także o królu Stanisławie Auguście Poniatowskim. Uczniowie zaśpiewali: pieśń pt. „Majowa Jutrzenka” , „Barwy Narodowe” oraz piosenkę „Kocham Cię Polsko”. Występujący pokazali nam , jak ważne są święta majowe. Na tym przedstawieniu dzieci były ubrane odświętnie. Całość uświetniła ciekawa prezentacja multimedialna. Przedstawienie wszystkim bardzo się podobało i dostarczyło nam miłych przeżyć i refleksji.

#SSP #SG #SLO

bottom of page