top of page

Solidarnościowy Fundusz Stypendialny

Zarząd Główny STO podjął decyzję o ponownym utworzeniu Solidarnościowego Funduszu Stypendialnego. Środki z Funduszu będą przyznawane uczniom, których rodziny, w opinii szkoły, najbardziej potrzebują obecnie wsparcia finansowego.

Wnioski o przyznanie stypendium WYSYŁAĆ BĘDZIE SZKOŁA. Aby mogło się to stać, niezbędne będzie przesłanie do sekretariatu szkoły informacji:

a) o dochodzie na 1 członka rodziny w okresie 12/2019 - 02/2020 (średnia);

b) o dochodzie na 1 członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

c) o dochodzie na 1 członka rodziny w miesiącu złożenia wniosku;

d) o trudnej sytuacji materialnej rodziny w następstwie Covid-19.

Informacje powyższe są konieczne dla wypełniania wniosku do SFS STO.

Termin przesłania informacji do szkoły - 24 lutego br. (do godz. 13.00).

bottom of page