top of page

Ian Michalski - laureatem Olimpiady Języka Angielskiego

Ian Michalski, uczeń kl. 6 SSP, został laureatem prestiżowej ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla Juniorów Olimpiada zwalnia z części egzaminu ósmoklasisty poświęconej językowi angielskiemu, choć do egzaminu jeszcze przed Ianem dwa lata Olimpiada jest konkursem bardzo wymagającym, składającym się z 3 głównych etapów, w obrębie których jest po kilka części: testy pisemne, nagrany film z wypowiedzią ustną przed kamerą, egzaminy ustne przez komunikator. Ian poradził sobie naprawdę wspaniale, gratulujemy!


bottom of page