top of page

Skład Samorządu Szkolnego SSP STO


W związku z sytuacją epidemiczną została przedłużona kadencja obecnego Samorządu SSP do końca I semestru.

Przewodnicząca- Magdalena Stefaniak

Zastępca - Filip Wędrychowicz

Doradca do spraw imprez- Paula Wiśniewska

Skarbnik - Anna Kolasińska

Opiekun Samorządu- Jolanta Budzyńska