Something Isn’t Working…

Refresh the page to try again.Error: 86fccd5add9f438bb98309fb40812e31

Skład Samorządu Szkolnego SSP STO


W związku z sytuacją epidemiczną została przedłużona kadencja obecnego Samorządu SSP do końca I semestru.

Przewodnicząca- Magdalena Stefaniak

Zastępca - Filip Wędrychowicz

Doradca do spraw imprez- Paula Wiśniewska

Skarbnik - Anna Kolasińska

Opiekun Samorządu- Jolanta Budzyńska