top of page

„Ekologia STOsowana” - Dzień Otwartych Umysłów


Z okazji 30-lecia Oświaty Niepublicznej w Polsce Społeczne Towarzystwo Oświatowe ogłosiło „Miesiąc Otwartych Umysłów”.

W ramach obchodów jubileuszu nasza szkoła podstawowa przystąpiła do projektu pt. „Ekologia STOsowana”

W trakcie spotkań z nauczycielami i wychowawcami uczniowie klas od I-VIII dyskutowali na temat aktualnych problemów ekologicznych oraz przyglądali się naszej społeczności szkolnej w kontekście własnych konsumenckich nawyków oraz ich wpływu na środowisko. Uczniowie określili obszary działalności, które powinni „naprawić” i nawyki, które powinni zmienić na proekologiczne w myśl idei „zero waste”.

Efekty swoich rozważań przedstawili całej społeczności szkolnej w „Dniu Otwartych Umysłów STO”

A oto 5 zasad „zero waste”:

  1. REFUSE, czyli odmawiaj rzeczy, których nie potrzebujesz (ulotek reklamowych, jednorazowych opakowań, wszelkich produktów wyprodukowanych ze szkodą dla środowiska, generujących odpady i zanieczyszczenia)

  2. REDUCE, czyli ograniczaj i redukuj liczbę przedmiotów codziennego użytku, otaczaj się tylko tym, czego faktycznie używasz i co jest ci niezbędne do życia

  3. REUSE, czyli używaj ponownie rzeczy, które zostały już użyte a których nie możesz odmówić lub ograniczyć ( nie stosuj rozwiązań jednorazowych, używaj tylko wielorazowych opakowań i naczyń, zwalczaj rozrzutną konsumpcję, naprawiaj lub puszczaj w drugi obieg rzeczy, których już nie potrzebujesz )

  4. RECYCLE, czyli segreguj i przetwarzaj (zadbaj o to, żeby zbędne rzeczy zostały przerobione na coś pożytecznego, segreguj śmieci i zanoś do stosownych punktów selektywnej zbiórki)

  5. ROT, czyli kompostuj całą resztę - odpadki organiczne oraz inne przedmioty wytworzone z materiałów biodegradowalnych, otrzymując z nich energię lub naturalny nawóz

bottom of page