top of page

29 kwietnia Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej

„W tym dniu chcielibyśmy przypomnieć ogólnopolski projekt Profesor Wnuczek, w ramach którego uczniowie i nauczyciele ze szkół STO uczyli seniorów obsługi komputera” Taką informację możemy przeczytać na stronie facebook Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Nasz szkoła również uczestniczyła w tym wyjątkowym projekcie w 2016 roku. Przedsięwzięcie to, nie tylko miało na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez przybliżenie umiejętności korzystania z komputera seniorom. Dało przede wszystkim okazję do rozwijania nowej płaszczyzny porozumienia z młodszym pokoleniem. Nawiązały się wspaniałe relacje między uczestnikami, co możemy zobaczyć na załączonych zdjęciach.

bottom of page