top of page

Oliwier Kowalczyk - Finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów … i nie tylko.

Oliwier Kowalczyk, uczeń klasy 8 Społecznej Szkoły Podstawowej w Szczecinku, znalazł się w gronie finalistów Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów 2010, przechodząc 2 etapy. Po etapie ustnym drugiej części olimpiady, komisja zdecydowała, iż nie zachodzi potrzeba ponownego przeprowadzania rozmowy na szczeblu finałowym i przyznała z rozmowy naszemu uczniowi maksymalną ilość punktów.

Oliwier jest również podwójnym laureatem i finalistą Konkursu Języka Angielskiego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie.

Być może zadajemy sobie pytanie. Jak to jest możliwe, że uczeń mógł zajść tak wysoko i osiągnąć wielce znaczące sukcesy na szczeblu wojewódzkim i krajowym?

Odpowiedź jest nieco rozwinięta.

Po pierwsze, zdolności językowe. Oliwier posiada wrodzony talent do nauki języka angielskiego. Ale czy sam talent jest wystarczający?

Otóż nie. Są jeszcze inne aspekty, takie jak pasja, to po drugie. Nasz „zawodnik” od dziecka oglądał bajki, filmy oraz słuchał piosenek w języku angielskim, analizując teksty.


Po trzecie, nauczyciel na pierwszym etapie edukacyjnym. Nauczycielem tym jest pani Iwona Torska-Szabałowska, która dostrzegła uzdolnienia językowe dziecka i dawała zadania, które stanowiły wyzwanie. Ponadto Oliwier chętnie brał udział w konkursach językowych, przedstawieniach, lub prezentacjach. Idąc tą ścieżką edukacyjną, po raz pierwszy w 6 klasie zdobył tytuł laureata w/w konkursu kuratoryjnego.

W klasie 7, już pod moim okiem, autora tego artykułu, Oliwer po raz drugi sięgnął po tytuł laureata, a w klasie 8 czyli w tym jakże trudnym roku szkolnym 2019/2020, został finalistą. W ostatniej klasie szkoły podstawowej stawialiśmy na olimpiadę ogólnopolską i osiągnęliśmy ogromy sukces. Jednakże korona wirus pokrzyżował plany, ponieważ w kraju odwołano finały wszystkich olimpiad.

Pozostaje ogromna satysfakcja i chluba z naszego Oliwiera, wszak jest uczniem Społecznej Szkoły podstawowej od klasy zerowej. Jesteśmy dumni i dziękujemy wszystkim: Oliwierowi, rodzicom, wychowawcom i nauczycielom Społecznej Szkoły Podstawowej w Szczecinku.

Brawo! Brawo! Brawo!

Autor: Bernard Kowalczyk aktualny nauczyciel OliwieraSXLLM

bottom of page