top of page

Społeczna z empatią!

W październiku 2019 r. Społeczna Szkoła Podstawowa przystąpiła do akcji ,,Klasa z empatią’’ zorganizowanej przez Stowarzyszenie ,,Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego’’. Celem akcji było zwiększenie świadomości na temat mutyzmu wybiórczego (selektywnego), jako zaburzenia o podłożu lękowym.

Czy każdy jest zdolny do empatii wobec drugiego człowieka?

Do akcji przystąpiły klasy 0 –VII i wszystkie otrzymały certyfikaty. Koordynatorem akcji była psycholog p. Ewa Pałka. Uczniowie mieli do wykonania dwa zadania na godzinach wychowawczych. Celem pierwszego zadania było wypisanie swoich lęków i dyskusja na ich temat. Uczniowie wykonali także plakaty podsumowujące ich pracę.

Zadanie drugie polegało na wypisaniu miłych komunikatów na odrysowanej dłoni kolegi lub koleżanki. Kartki wracały do właścicieli, którzy zapoznawali się ze swoimi zaletami. Zadanie zakończyła dyskusja na temat: Co nas motywuje do bycia lepszym i jakie konsekwencje niesie dokuczanie innym. Otrzymane certyfikaty mobilizują uczniów do empatycznego zachowania wobec innych. Jesteśmy dumni, że certyfikaty trafiły właśnie do nas.

bottom of page