top of page

Uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów


Anna Zabrocka, uczennica kl. 3 SLO STO odebrała stypendium Prezesa Rady Ministrów na uroczystości, która odbyła się w Koszalinie

Gratulujemy!

bottom of page