top of page

„Szczecineckie czarownice” z kolejną nagrodą


Filmowi animowanemu „Szczecineckie czarownice” została przyznana kolejna nagroda, tym razem w kategorii Najlepsza Scenografia w Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Grozy FilmSteria 2019.

Organizatorem Festiwalu było XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu. Na konkurs odbywający się w ramach Festiwalu wpłynęły filmy m.in. z Krakowa, Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Poznania. Zakwalifikowane do przeglądu filmy pokazano w kilku blokach w kinie „Muza”. Nagrody przyznawało profesjonalne jury. Uroczystą Galę, która miała miejsce 31 maja br., zorganizowano w auli szkoły dbając o specyficzny, współgrający z tematem Festiwalu wystrój i wzbogacając teatralnymi występami. W trakcie wręczania naszej nagrody, przewodnicząca jury stwierdziła, że tę nagrodę jury przyznało jednomyślnie.

- Nasz film zrealizowany został w 2015 roku w ramach projektu „Animacja integruje”, wspartego przez Urząd Miasta - mówi Jolanta Sierpińska, opiekun zespołu Akcja Animacja, działającego w Zespole Szkół Społecznych STO. - Napisanie scenariusza poprzedzone zostało kwerendą archiwalną przeprowadzoną w Muzeum Regionalnym w Szczecinku. Treść animacji inspirowana była historycznymi wydarzeniami (palenie czarownic), a interpretacja tych wydarzeń miała być przestrogą przed pochopnie wydawanymi wyrokami.

Uzyskana nagroda jest bardzo ważna, ponieważ doceniona została warstwa plastyczna filmu – pracochłonna makieta naszego miasta, stworzona w trakcie wielogodzinnych warsztatów scenograficznych. Ze względu na makietę miasta, treść nawiązującą do historycznych wydarzeń i wymowę, film „Szczecineckie czarownice” jest oryginalną promocją Szczecinka.

#SLO #SG #SSP

bottom of page