top of page

Dzień Empatii


W tym dniu cała społeczność szkolna była ubrana na kolor czerwony. Nauczyciele na poszczególnych lekcjach czytali uczniom bajki filozoficzne, a potem krótko dyskutowali na temat treści i wyciągali wnioski, które można zastosować w życiu. Każdy nauczyciel wybrał inną bajkę. Różnorodność przeczytanych bajek wzbogaciła wszystkich o mądre przemyślenia.

#SG #SSP #SLO

bottom of page