top of page

Tydzień Tolerancji Empatii i Szacunku "TY TESZ"


W związku ze zbliżającym się „Tygodniem tolerancji” postanowiliśmy przeprowadzić wywiad z Panią Ewą Pałką, aby dopytać się o szczegóły tego wyjątkowego wydarzenia w naszej szkole.

Dz: Która to już edycja „Tygodnia tolerancji” i jak to się zaczęło?

P.Ewa: Jest to czwarta edycja „Tygodnia tolerancji” w naszej szkole. Jeśli chodzi o sam pomysł, jak to powstało, to ja w roku szkolnym 2015-2016 zaczęłam poszukiwać nowych pomysłów. Wzięłam udział w projekcie „Bezpieczna Szkoła” i tam zaproponowałam właśnie takie działanie, za to zostaliśmy nagrodzeni przez Komendę Wojewódzką Policji, ponieważ ten projekt miał zamiar zwiększyć poczucie bezpieczeństwa w szkołach, promować dobre relacje w klasie między uczniami.

Dz: Jakie ma pani zamierzenia w związku z tygodniem tolerancji?

P.Ewa: Będzie to pięć dni i każdy z nich ma swoje hasło: pierwszy to tolerancja, drugi to empatia, trzeci różnorodność, czwarty szacunek i piąty uśmiech. Takim tematem nadrzędnym będzie komunikacja, skupimy się na znajdowaniu różnic pomiędzy komunikacją pozytywną a komunikacją negatywną. W obszarze pozytywnej komunikacji będziemy wyodrębniać czynniki pozytywne, ponieważ to one kształtują dobre relacje między uczniami, ale będziemy się również przyglądać tzw. mowie nienawiści i zastanawiać się, czemu ona się pojawia oraz jak jej zapobiegać.

Dz: Co osiągamy dzięki tym zajęciom o takiej tematyce w szkole?

P.Ewa: Myślę, że każdy indywidualnie wyciąga coś z tych zajęć. Tak naprawdę ciężko stwierdzić, jak to wpłynęło na każdą z osób, ponieważ nie każdy daje się zainspirować. Ale myślę, że warto przypominać o takich wartościach i uważam, że dzięki temu ktoś się zastanowi i zdecyduje na pozytywny wybór w swoim życiu.

Dz: Czy ma Pani zamiar rozwijać ten projekt i w jakim kierunku?

P.Ewa: Myślę, że projekt warto rozwijać, ponieważ kształtuje pozytywne postawy, które wynikają również z programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły. A jeśli chodzi o wyzwania to mogę powiedzieć, że samo życie dostarcza nam różnorodnych wyzwań i myślę, że następne lata dostarczą nam nowych tematów oraz będziemy szukać innych rozwiązań, aby te wartości przekazywać.

Dz: Czy projekt zakończy się przeprowadzoną ankietą w klasach?

P.Ewa: Na początku nie myślałam, aby przeprowadzać taką ankietę, ale skoro padła taka sugestia, to może jednak warto zapytać samych uczniów, co oni wynoszą z tego projektu.

Dz: Dziękujemy za wywiad.

P.Ewa: Dziękuję.

#SG #SLO #SSP

bottom of page