top of page

Tegoroczni Stypendyści


W czwartek, 15 listopada, w szczecineckim Centrum Konferencyjnym Zamek odbyła się coroczna uroczystość wręczenia stypendiów Burmistrza Miasta Szczecinek. Oceny wniosków uczniów, studentów i sportowców dokonała tradycyjnie Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta. W uroczystości wręczenia nagród udział wzięli, oprócz burmistrza Jerzego Hardie-Douglasa i burmistrza elekta Daniela Raka, laureaci, ich rodzice i nauczyciele.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przyznanie stypendiów 17 osobom. Wśród nich znaleźli się uczniowie naszej szkoły.

Na cztery stypendia przyznane uczniom szkół podstawowych aż dwa przypadły uczennicom Szkoły Społecznej. Otrzymały je Hanna Skrobanek i Aleksandra Baranek.

Wśród sześciu nagrodzonych gimnazjalistów dwa stypendia odebrali uczniowie Gimnazjum Społecznego : Adam Adamczyk i Jakub Karwacki-Rój.

Warto zaznaczyć, że dla większości nagrodzonych w tym roku uczniów naszej szkoły nie są to pierwsze wyróżnienia otrzymane z rąk Burmistrza Szczecinka, otrzymywali je już w latach ubiegłych.

#SG #SLO #SSP

bottom of page