top of page

Wybory do Samorządu Uczniowskiego SSP


Za miesiąc pełnoletni obywatele naszego kraju wybiorą swoich przedstawicieli w samorządzie lokalnym. Tymczasem swój samorząd w piątek, 21 września 2018r. wybierali uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej STO.

Zacięta kampania wyborcza rozpoczęła się już tydzień wcześniej. Kandydaci na specjalnych plakatach wyborczych przedstawiali swoje propozycje i programy. Były to min. spotkania z ciekawymi ludźmi, dzień bez mundurka lub pracy domowej i większa ilość kawiarenek.

Do wyborów przystąpiło 81 uczniów. Ważnych głosów oddano 80 i 1 głos nieważny.

Przewodniczącą samorządu szkolnego została Magdalena Stefaniak.

Zastępcą przewodniczącego - Zuzanna Pieczyńska.

Skarbnikiem - Anna Kolasińska.

Doradcy imprez szkolnych to: Jagoda Chmiel, Julia Giermakowska, Hanna Cegiełka oraz Laura Świątek-Dawlewicz.

#SSP

bottom of page