top of page

Nasi fizycy wśród najlepszych w regionie


Duży sukces odnieśli uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO na Jubileuszowym LX Międzyszkolnym Turnieju Fizycznym organizowanym przez Wydział Matematyczno - Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Reprezentująca szkołę drużyna w składzie: Patrycja Langkafel, Wojciech Łukasik, Antoni Małecki i Filip Aleksandrowicz była jedyną startującą drużyną ze szkół szczecineckich. Uczniowie zajęli w klasyfikacji drużynowej czwarte miejsce na 14 startujących zespołów, ustępując miejsca jedynie renomowanym liceom: XIII i V LO ze Szczecina oraz I LO z Koszalina.

W klasyfikacji indywidualnej duży sukces osiągnął Filip Aleksandrowicz - został laureatem, zajmując drugie miejsce na 60 zawodników. Uczestnicy turnieju rozwiązywali 20 zadań testowych, a następnie zmierzyli się z dwoma zadaniami otwartymi i jednym problemem teoretycznym. Opiekunem i nauczycielem uczniów jest Krystyna Jagielska.

Źródło: szczecinek.com

#SLO

bottom of page