top of page

"Tydzień tolerancji empatii i szacunku" w naszej szkole


Wywiad przeprowadzony w dniu 9 stycznia 2018 roku z Panią Ewą Pałką psychologiem ZSS STO w Szczecinku.

-Jaki jest cel i dlaczego obchodzimy "Tydzień Tolerancji" ?

- Celem tygodnia tolerancji jest zaangażowanie młodzieży do poznawania i rozwijania umiejętności społecznych. Obchodzimy go teraz, ponieważ, większość ocen jest już wystawionych i można zaangażować młodzież w coś innego niż naukę.

-Jakie według Pani są granice tolerancji?

-Według mnie granice tolerancji są regulowane przez ogólnie przyjęte normy społeczne. Można też powiedzieć, że dopóki nie szkodzimy nikomu swoją tolerancją, wszystko jest w porządku. Reasumując, tolerancja ma swoje granice.

-Jaki jest cel noszenie tych samych kolorów ubioru podczas dni "Tygodnia Tolerancji" ?

-Noszenie tych samych kolorów ubioru ma na celu integrację społeczności szkolnej, ponieważ wyglądamy podobnie.

-Jakie warunki musi spełnić dana osoba by uznać ją za tolerancyjną?

-Tolerancja w języku łacińskim "tolerare" oznacza "wytrzymać, znosić, przecierpieć", więc można powiedzieć, że zwykłe "znoszenie" odmiennych poglądów koleżanki/kolegi jest tolerancją, a zatem owa osoba jest tolerancyjna.

Dziękujemy za udzielenie wywiadu

#SG #SLO #SSP

bottom of page