Projekt witryny Adam Adamczyk

"Tydzień tolerancji empatii i szacunku" w naszej szkole

15.01.2018

 

Wywiad przeprowadzony w dniu 9 stycznia 2018 roku z Panią Ewą Pałką psychologiem ZSS STO w Szczecinku.

 

-Jaki jest cel i dlaczego obchodzimy "Tydzień Tolerancji" ?

 

- Celem tygodnia tolerancji jest zaangażowanie młodzieży do poznawania i rozwijania umiejętności społecznych. Obchodzimy go teraz, ponieważ, większość ocen jest już wystawionych i można zaangażować młodzież w coś innego niż naukę. 

 

-Jakie według Pani są granice tolerancji?

 

-Według mnie granice tolerancji są regulowane przez ogólnie przyjęte normy społeczne. Można też powiedzieć, że dopóki nie szkodzimy nikomu swoją tolerancją, wszystko jest w porządku. Reasumując, tolerancja ma swoje granice.

 

-Jaki jest cel noszenie tych samych kolorów ubioru podczas dni "Tygodnia Tolerancji" ?

 

-Noszenie tych samych kolorów ubioru ma na celu integrację społeczności szkolnej, ponieważ wyglądamy podobnie.

 

-Jakie warunki musi spełnić dana osoba by uznać ją za tolerancyjną?

 

-Tolerancja w języku łacińskim "tolerare" oznacza "wytrzymać, znosić, przecierpieć", więc można powiedzieć, że zwykłe "znoszenie" odmiennych poglądów koleżanki/kolegi jest tolerancją, a zatem owa osoba jest tolerancyjna.

 

Dziękujemy za udzielenie wywiadu

 

Please reload

Please reload