top of page

Wygwizdać Przemoc


W poniedziałek 02.10.2017 roku o godzinie 12.00 na Placu Wolności w naszym mieście odbyło się spotkanie w formie happeningu z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy.Akcja miała na celu zapobieganie zachowaniom przemocowym poprzez uświadomienie młodym ludziom, jak ważne są uczucia oraz tolerancja w stosunku do innych.W akcji wzięły udział dwie klasy gimnazjalne i klasa siódma.Każdy uczestnik otrzymał gwizdek. Dwóch uczniów trzeciej klasy społecznego gimnazjum było odpowiedzialnych zatrzymanie transparentu z przewodnim hasłem wydarzenia. W czasie marszu wszyscy uczestnicy starali się jak najgłośniej gwizdać, aby wyrazić swój protest przeciwko różnym formom przemocy.Po dotarciu na plac spotkaliśmy się z uczniami innych szczecineckich szkół. W milczeniu oglądaliśmy ruchome rzeźby, które zwracały uwagę na różnorodne formy przemocy(np.: w rodzinie, w szkole, w internecie). Następnie wysłuchaliśmy przemówienia przewodniczącej zespołu ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szczecinku, która przedstawiła cel spotkania, a także wyjaśniła, na jakie rodzaje przemocy możemy być narażeni. Na zakończenie uczniowie wszystkich zebranych szkół wykonali taniec integracyjny – „Belgijka”, symbolizujący wspólne przeciwdziałanie agresji i przemocy.

#SG

bottom of page