ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH STO W SZCZECINKU
OGŁOSZENIASSPSGSLODZIENNIK ELEKTRONICZNYNAUCZYCIELE, PRACOWNICY SZKOŁYGALERIAKONTAKTHISTORIALINKIKOŁO STO SKT nr 47HISTORIA
Historia SLO STO w Szczecinku
 
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Szczecinku powstało w roku 1994, zaś uprawnienia szkoły publicznej uzyskało w maju 1995r.
            Do klasy pierwszej przyjęto wówczas 16 uczniów.  Przez kolejne lata rozwijało się  dynamicznie, by w roku 1998/1999 osiągnąć maksymalną w swej dotychczasowej historii liczbę uczniów 108.
            Obecnie zreformowane 3-letnie SLO liczy 62 uczniów.
            Organem prowadzącym szkoły  jest od początku jej istnienia Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 47 w Szczecinku, którego prezesem do roku 2006 był dr Jerzy Hardie - Douglas. Po wyborze na burmistrza Szczecinka zrzekł się tej godności, zaś obowiązki Prezesa przejął Mariusz Ryndak - dotychczasowy wiceprezes.
Obecnie funkcję prezesa STO SKT nr 47, od marca 2007, pełni Radosław Niemiec.
            Pierwszym dyrektorem szkoły, w latach 1994 1996 była mgr Krystyna Berdyńska, zaś od 1996 roku szkołą kieruje mgr Wiesław Suchowiejko.
            Liceum Społeczne bo tak, w skrócie, nazywa się w  mieście SLO STO wypuściło w świat już prawie 200 absolwentów.
            Nasi absolwenci podejmują studia na renomowanych uczelniach wyższych na Uniwersytecie Jagiellońskim, Warszawskim, Poznańskim,  najczęściej na wydziale prawa lub nauk społecznych, zaś gdy idzie o kierunki tzw. ścisłe chętnie wybierają Politechnikę Warszawską, Poznańską lub Szczecińską.
            Liceum Społeczne plasowało się w pierwszej dziesiątce szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego pod względem wyników egzaminu dojrzałości. Jako jedyna szkoła w Szczecinku prowadziliśmy także Nową Maturę w roku 2002 zdawała ją z powodzeniem Anna Kosakowska później studentka biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
            W latach 2005 - 2007 SLO uzyskało najlepszy spośród szczecineckich szkół ponadgimnazjalnych wynik egzaminu maturalnego.
            Ponad dziesięć lat istnienia SLO STO to wiele sukcesów naukowych udział w olimpiadach przedmiotowych z j. niemieckiego, fizyki, wiedzy o społeczeństwie, j. polskiego, w finałach krajowych Konkursu Wiedzy o Filmie, czołowe miejsca w konkursach powiatowych i miejskich zarówno o charakterze „wiedzowym” jak i sportowych, choć tych ostatnich, choćby ze względu na małą ilość uczniów trudniej nam o sukcesy. Niemniej jednak i tu możemy pochwalić się tytułem Mistrza Szczecinka w piłce ręcznej chłopców sezonie 1998/99, kiedy to reprezentacja SLO pokonała wszystkie szkoły publiczne w Szczecinku oraz tytułami Mistrza Powiatu Szczecineckiego w pływaniu zdobywanymi w latach 2007 i 2008.
            Największe sukcesy SLO to, jak dotychczas uzyskanie tytułu LAUREATA olimpiad przedmiotowych przez ucznia FILIPA ŻUKIEWICZA fizyka (2005, naucz. mgr inż. Krystyna Jagielska) oraz przez ucznia PIOTRA SZPYNDĘ wiedza o społeczeństwie (2006, naucz. mgr Wiesław Suchowiejko).
            Uczniowie SLO od 1998 roku nieprzerwanie zdobywają stypendia Prezesa Rady Ministrów Wielokrotnie również byli stypendystami Burmistrza Miasta Szczecinek i Starosty Powiatu Szczecineckiego.
            Ogromną wagę przykładamy w SLO do nauki języka angielskiego. Nasi uczniowie jeszcze w trakcie nauki w liceum uzyskują certyfikaty FCE i CAE. Mają także okazję wyjazdu do Anglii Londyn (1999), Liverpool (2002), ponownie Londyn (2007) i Szkocja (2008).
            Od jedenastu lat jesteśmy także organizatorem Dni Kultury Krajów Anglojęzycznych kilkudniowej imprezy organizowanej przy wsparciu miasta dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, na którą zapraszamy reprezentantów naszego miasta, powiatu, województwa oraz gości zagranicznych.
            W chwili obecnej, już po wejściu w życie reformy na jej szczeblu ponadgimnazjalnym, trzyletnie SLO zaprasza absolwentów gimnazjum proponując im naukę w ramach fakultetu nauk społecznych lub fakultetu matematyczno przyrodniczego, na podstawie IPE Indywidualnego Planu Edukacyjnego ustalanego dla każdego ucznia wraz z Koordynatorem fakultetu.
            Szkoła zatrudnia 8 nauczycieli dyplomowanych i 12 mianowanych.

OGŁOSZENIASSPSGSLODZIENNIK ELEKTRONICZNYNAUCZYCIELE, PRACOWNICY SZKOŁYGALERIAKONTAKTHISTORIALINKIKOŁO STO SKT nr 47